Kris i kassan – nu måste det bantas

  (2014-10-14)


Kris i kassan – nu måste det bantasTrots mångmiljontillskott i kommunkassan ser Nordanstig ut att få minus i bokslut 2014.


Extramiljonerna hjälpte inte – inför bokslutet får kommunekonomerna inte debet och kredit att gå ihop och nu sneglar man återigen på nedläggning av äldreboenden och skolor.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/kris-i-kassan-trots-miljontillskott


Admin


.

Stoppa onödiga investeringar i Nordanstig

  (2014-10-14)

Stoppa onödiga investeringar i Nordanstig


Ingen blir väl direkt överraskad över att Nordanstigs kommun brottas med stora ekonomiska problem. Överraskningen är i stället storleken på underskottet.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stoppa-onodiga-investeringar-i-nordanstig

Admin

.

Dyraste vattnet blir än dyrare

  (2014-09-25)

Va-abonnenterna har redan högsta va-taxan av de tre kommunerna i MittSverige Vatten – nu får Nordanstigsborna ännu dyrare vatten och avloppskostnader.
Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/dyraste-vattnet-blir-an-dyrare

Info på kommunens hemsida.
http://www.nordanstig.se/5.10a8457e148613e4cb91b8b.html


.

Kan du lova att vattenfrågan i Sörfjärden kommer att lösas

  (2014-09-17)

Kan du lova att vattenfrågan i Sörfjärden kommer att lösas utan att folk blir ruinerade på kuppen?Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/kandulova/nordanstig/fragor/1749


.

Fritidsboende på Olerstäkten i Sörfjärden.

  (2014-09-17)

Fritidsboende på Olerstäkten i Sörfjärden.


Efter att ha tagit del av Kommunens VA-plan rör mina frågor prioritering och kostnader.

Läs hela brevet till kommunen.
1-20140917_efter_att_ha_tagit_del_av_kommunens_va.pdf

Admin


.

Referensgruppens möte 12 sept.

  (2014-09-13)

Referensgruppens möte 12 sept.


1-referensgruppens_mote_12 _sept_2. 2014.pdfAdmin
.

Vatten- och avloppsplan för Nordanstigs kommun.

  (2014-09-11)

Vatten- och avloppsplan för Nordanstigs kommun på remiss


Nu kan du lämna synpunkter på de nya styrdokument (VA-plan) som tagits fram för vatten- och avloppsfrågor i Nordanstigs kommun. Du kan lämna dina synpunkter på remissen fram till den 15 oktoberLäs hela Va Planen nedan.
http://www.nordanstig.se/5.77e2efc1147d3d978ad42f4.html

http://www.nordanstig.se/Bygga---Bo/Vatten-och-avlopp/Vatten--och-avloppsplan.html


Admin.

informationsmötet inför utbyggnaden av VA i Sörfjärden den 31 augusti 2014

  (2014-09-01)

Funderingar över informationsmötet inför utbyggnaden av VA i Sörfjärden den 31 augusti 2014

1. Pumpstationen för fastigheten. Det kan inte vara skäligt att fastighetsägarna skall stå för. "LTA stationen."

Ett problem som kan dyka upp är när man skall gräva ner pumpstationen på frostfritt, att vatten kommer att trycka upp pumpstationen och då måsta man förankra stationen som fastighetsägarna få stå för själva.

Läs broschyren som vi fick på inf. dagen 2014-08-31 PUMPSTATION FÖR FASTIHETEN.


Kan det vara rimligt att fastighetsägaren delvis skall ansvara för driften av ett kommunalt va system?

2. Inkopplingsavgift 150.000 enl. nuvarande taxa. MittsverigeVatten har räknat ut att kostanderna inte kommer att understiga 215.000. Vem skall stå för resten 65.000 per fastighet x280 fastigheter=C:a 18 milj. Enl.HT.

Kommer priset att gå upp, eller kommer alla som är skrivna i Nordanstigs kommun få betala det på kommunalskatten?
Om det kommer på skattesedeln kommer c:a 250 fastigheter i Sörfjärden att få subversionernas med 16 miljoner kr.

Admin


.

Va-anslutningen höjs med 40 000

  (2014-08-31)

Va-anslutningen höjs med 40 000 i Sundsvalls kommun


Det kan bli en chockhöjning för de fastighetsägare som efter årsskiftet vill ansluta till det kommunala va-nätet.

Det nya priset blir cirka 190 000 kronor – en höjning med 40 000 kronor.

De som ingår i nuvarande va-projekt på södra Alnö berörs inte av höjningen.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/va-anslutningen-hojs-med-40-000

Kommentar: Kommer det att drabba Nordanstigs kommun 2015?

Admin

Referensgruppensmöte

  (2014-07-02)

Referensgruppens möte 2 juli 2014-07-02


1-referensgruppens_mote_2 juli_2014.pdf

En följd av beslutet om va-området blir att Nordanstig inför en va-taxa för fritidshus, säger Thord Wannberg, som i tre dagar pratat va-frågor i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/sasongstaxa-for-fritidshus

Admin


.

Brev till Magnus Wiklund

  (2014-06-28)

Brev till Magnus Wiklund ang. info. i Sörfjärden den 30 juni och den 1 & 2 Juli

1-fran_2.pdf

Svar från Magnus Wiklund


Till: "Anders Paulsson

Hej Anders!

Vi har beslutat att även arrangera informationsdagar under en helg. Preliminärt kommer det att ske under september. Inbjudan kommer att skickas ut.


Admin

Referensgruppen 28 april 2014

  (2014-05-09)

Referensgruppen 28 april 2014


Kommunens styrgrupp är av den uppfattningen att varje fastighet i Sörfjärden skall vara en egen abonnent. Detta medför för Olerstäktens del att varje fastighet betalar full anslutningsavgift.

Något beslut är ej taget, men det kan överklagas till Statens VA- nämnd.

Eftersom särtaxa ej kan tillgripas, måste finansieringen lösas på annat sätt.

Provpumpningarna av vattentäkter visar att det inte råder någon brist på dricksvatten i området. På grund av sabotage mot elförsörjningen kommer provpumpningarna att fortsätta ytterligare några veckor.

Avloppsledningarna på Olerstäkten skall filmas, för att kunna fastställa status.

F.d. festplatsens infiltrationsbädd är troligtvis inte dimensionerad för 500 personer som tidigare rykten gjort gällande.

Informationsmöten är planerade att äga rum på Sörfjärdens kapell 30 juni- 2 juli.

Karl-Erik Nordlund.

Särtaxa kan inte tas ut

  (2014-04-20)

Särtaxa kan inte tas ut


Anslutningskostnaden när VA-området i Sörfjärden väl är utbyggt, har väckt diskussioner. Nu visar det sig att den särtaxa man från början räknade på inte går att tillämpa.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/1.7069239-sartaxa-kan-inte-tas-ut


Admin

Glad Påsk

  (2014-04-18)

Glad Påsk önskar Kengruppen sina läsare.
Admin.

Verksamhetsområde Sörfjärden

  (2014-04-03)

Verksamhetsområde Sörfjärden - ARBETSMATERIAL 2014-03-261-140331_verksamhetsomradet_sorfjarden.pdf


Anteckn Referensgruppsmöte 20140318 i Sundsvall

1-140331_anteckn_referensgruppsmotel.pdf


Samrådsredogörelse Gnarpsbaden Nordanstigs kommun


http://www.nordanstig.se/Bygga---Bo/Planer-och-utveckling/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanering/Detaljplan-for-Gnarpsbaden.htmlAdmin


.

Referensgruppen för Va i Sörfjärden

  (2014-03-22)

Referensgruppen för Va i Sörfjärden. Möte den 18 mars


1-referensg_140322.pdf

Admin


.

Haveri i VA-verksamhet

  (2014-03-18)

Haveri i VA-verksamhet


En störning i avloppsreningen i Strömsbruk kan komma att kräva en bräddning, där vatten eventuellt släpps ut i Harmångersån.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/stromsbruk/1.6971153-haveri-i-va-verksamhet


.

Bertils vill lyfta magasinet

  (2014-03-08)

Bertils vill lyfta magasinet


Byggnaden har diskuterats i olika kommunala fora, men för Åke Bertils, (S), var det en överraskning att det kulturhistoriskt intressanta sädesmagasinet är i svårt förfall.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/gnarp/1.6930934-bertils-vill-lyfta-magasinet.

Va och strandskydd i Sörfjärden

  (2014-03-08)

Va och strandskydd skall lösas.
Admin.

Informationsmöte på Blå Gården

  (2014-03-06)

Informationsmöte på Blå Gården


1-140305_informati...pdf

Admin