Info om Verksamhetsområdet i Sörfjärden.

  (2014-12-19)

Info om Verksamhetsområdet i Sörfjärden.


Hej allesammans!
Bifogar några dokument som M.Löfqvist har skrivit under.

Vad som är anmärkningsvärt är att dokumenten är daterade 19/11. Vid senaste referensgruppmötet den 10 december nämndes inte ett ord om dessa dokument.

Kommer Nordanstigs KF att klubba igenom detta i sin helhet den 26 januari 2015?


1-karta_vo.pdf
1-forteckning.pdf
1-forslag_vo_sorfjarden.pdf

Admin.

God Jul & Gott Nytt År

  (2014-12-16)

GOD-JUL & GOTT NYTT ÅR! önskar kengruppen sina läsare.

Admin.

Referensgruppens möte

  (2014-12-11)

Referensgruppens möte 2014-12-10


1-referensgruppens_mote_2014_dec.pdf

Admin


.

Decemberbild Sörfjärden

  (2014-12-08)

Bilden är tagen den 8 dec kl. 13:40.


Motivet är Klockar-Jantes stenAdmin


.

Varning

  (2014-11-26)

Varning från MittSverige Vatten
- Om du får besök från någon som utger sig för att komma från MittSverige Vatten


I dagarna har det hört av sig kunder som blivit uppringda av personer som utgett sig för att komma från MittSverige Vatten. Med anledning av detta vill vi utfärda en varning. Kräv alltid legitimation och släpp inte in någon om du är osäker.

Läs hela artikeln nedan:
http://www.nordanstig.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014/2014-11-26-Varning-fran-MittSverige-Vatten-----Om-du-far-besok-fran-nagon-som-utger-sig-for-att-komma-fran-MittSverige-Vatten.html

Admin


.

NORDANSTIGS KOMMUN

  (2014-11-25)

KALLELSE NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige den 1/12-14


Ärende 6-9 Gäller Nordanstigs kommun och Sörfjärdens vatten och avloppstaxor.

Läs hela kallelsen länk nedan:
http://www.nordanstig.se/download/18.28f70046149d157ea1056/1416567249430/KF+kallelse+141201.pdf

Admin

.

Använder kommunen samma expertis?

  (2014-11-24)

Insändare Kommentar till Vi för dialog med länsstyrelsen (HT 21/11).


Naturligtvis blev det avslag i mark- och miljödomstolen på kommunens överklagande av att få anlägga slamlaguner i Gnarp.

Kommunen hade följdriktigt avsett att få ett tidsbegränsat tillstånd, men då hade man måst skriva detta i ansökan till länsstyrelsen.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/anvander-kommunen-samma-expertis

Artikeln nedan som är kommenterad:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-for-dialog-med-lansstyrelsen


.

Golfbana långt ifrån utslagen

  (2014-11-23)

Golfbana långt ifrån utslagen


För ett år sedan var epoken Gnarpsbadens GK över. Men medlemmarna vägrade ge upp. Ett år senare golfas det sent i november.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/golfbana-langt-ifran-utslagen


.

Är Sundsvall vatten på väg att gå i konkurs?

  (2014-11-21)

Är Sundsvall vatten på väg att gå i konkurs ST ordet fritt den 7 nov.2014Läs inlägget här:
1-2014-11-21_ar_sunsvall_vatten_pa_vag_att_ga_i_konkurs.pdf

Vi för dialog med länsstyrelsen

  (2014-11-20)

Vi för dialog med länsstyrelsen


Det blev nej till slamlaguner i Gnarp från länsstyrelsen i Dalarna, och nu avslår mark- och miljödomstolen Nordanstigs kommuns överklagande.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-for-dialog-med-lansstyrelsen


.

De fastboende kommer subventionera kostnader

  (2014-11-17)

De fastboende kommer subventionera kostnader


Hej alla Nordanstigsbor och politiker! När man följer debatten om Va i Sörfjärden får man bara läsa om Mitt Sverige Vatten och om vad kommunen ska göra.

Man talar inte om att man tänker stjäla Olerstäktens vatten och avloppssystem, som är en likvärdig anläggning som den kommunen ska bygga uppströms i Gnarpsån.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/de-fastboende-kommer-subventionera-kostnader


.

Budget ska bantas med 50 miljoner

  (2014-11-17)

Budget ska bantas med 50 miljoner


Nordanstig måste spara och i december ska kommunfullmäktige klubba 50 miljonersfrågan. I Bergsjögården. Där sammanträder nämligen ledamöterna i väntan på beslut om ny lokal.

Ett utdrag ur artikeln: Budget ska bantas med 50 miljoner

– Är det rimligt att skattekollektivet subventionerar kostnader för sommarstugeägare, och att ett företag ska lita till att man alltid har kommunen i ryggen? undrar Per-Ola Wadin, som önskar en mer livaktig debatt i frågan.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/sparkrav-pa-50-miljoner-2015


.

Fritidsområde väcker intresse

  (2014-11-13)

Detaljplan för fritidsområde på gång


I helgen hölls informationsmöte rörande Varpsand, där Paul Nilsson och Richard Brännström vill bygga både camping och fritidshus. Och i kommunhuset har detaljplanarbetet inletts.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/detaljplan-for-fritidsomrade-pa-gang


.

Fiskarstugor på kolonin

  (2014-11-13)

Fiskarstugor på kolonin


Han planerar för 20 hus och redan nu kan hälften av dem vara tingade. Paul Nilssons planer för före detta festplatsen i Sörfjärden börjar nu definitivt ta form.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/fiskarstugor-pa-kolonin


.

Samrådsmöte Blå Gården 2014

  (2014-11-09)

Samrådsmöte Blå Gården 2014-11-08Läs inlägget här:
1-samradsmote_bla_garden_2014.pdf


Admin.

VA taxa

  (2014-11-06)

VA taxa i Nordanstigs kommun


Enkel sammanställning över nuvarande avgifter.
Se nedan:
1-va_taxa_i_nordanstigs_kommun.pdf


MittSverigeVattens Taxa för den allmänna va-anläggningen i Nordanstig.
http://mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2590&ptid=

Admin
.

Samrådsmöte på Blå Gården 8 Nov.2014

  (2014-11-03)

Samråd om ny avloppsreningsanläggning för Sörfjärden
Läs hela inbjudan nedan:
http://mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2920&ptid=0

Admin


.

Kris i kassan – nu måste det bantas

  (2014-10-14)


Kris i kassan – nu måste det bantasTrots mångmiljontillskott i kommunkassan ser Nordanstig ut att få minus i bokslut 2014.


Extramiljonerna hjälpte inte – inför bokslutet får kommunekonomerna inte debet och kredit att gå ihop och nu sneglar man återigen på nedläggning av äldreboenden och skolor.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/kris-i-kassan-trots-miljontillskott


Admin


.

Stoppa onödiga investeringar i Nordanstig

  (2014-10-14)

Stoppa onödiga investeringar i Nordanstig


Ingen blir väl direkt överraskad över att Nordanstigs kommun brottas med stora ekonomiska problem. Överraskningen är i stället storleken på underskottet.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stoppa-onodiga-investeringar-i-nordanstig

Admin

.

Dyraste vattnet blir än dyrare

  (2014-09-25)

Va-abonnenterna har redan högsta va-taxan av de tre kommunerna i MittSverige Vatten – nu får Nordanstigsborna ännu dyrare vatten och avloppskostnader.
Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/dyraste-vattnet-blir-an-dyrare

Info på kommunens hemsida.
http://www.nordanstig.se/5.10a8457e148613e4cb91b8b.html


.