Besparingsområdena

  (2015-02-28)

Besparingsområdena för Nordanstig helt feltänkta


Läs hela artikeln länk nedan:Admin


.

Referensgruppens möte

  (2015-02-20)

Referensgruppens möte 19 februari 2015Här kommer sammanställning av möte
1-referensgruppens_mote_19_februari_2015.pdf

Överklagar va-beslut

  (2015-02-18)

Nu överklagar ytterligare ett par fastighetsägare beslutet om att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/overklagar-va-beslut

Admin

.

Mallar för överklagan

  (2015-02-13)

För er som vill överklaga kommunens Va-beslut i sörfjärden, finns det två mall, som kan vara till hjälp nedan.

Överklagandet bör skickas snarast. Tiden går ut den 20/2-15

Skriv namn, adress, personnummer och fastighetsbeteckning i Sörfjärden.+ Underskrift

1-mall_till_overklagan.pdf

Kort version av överklaga
1-overkl_kort_sorfjarden_2015.pdf


Admin


.

Beslut om va-område överklagas

  (2015-02-11)

Den 2 februari klubbade Nordanstigs kommunfullmäktige va-området i Sörfjärden. Nu överklagar 17 personer saken.


Det sedan 2008 omdiskuterade va-området i Sörfjärden – där Olerstäktens samfällighet ska anslutas till nätet för spillvatten – fick klartecken av fullmäktigeledamöterna i Nordanstig för två veckor sedan. Men sista ordet i frågan tycks inte vara sagt ännu.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/beslut-om-va-omrade-overklagas


Admin


.

Husdrömmar

  (2015-02-03)

SVT-s Husdrömmar.


En familj i Brantevik i Skåne bygger sitt ekologiska drömhus.
Ville inte koppla in sig på kommunalt Vatten & avlopp. Fick rätt till slut att få sköta sitt VA själva.
Inga avgifter för vatten och avlopp, det blir lägre årskostader som lockar fler att investera i sina DRÖMHUS.
DET KANSKE KAN VARA NÅGOT FÖR SÖRFJÄRDEN.

Finns att se på filen nedan: Brantevik Skåne mellan 17:50-27:40
http://www.svtplay.se/video/2641365/husdrommar/husdrommar-sasong-2-avsnitt-1


Admin


.

Lobbyister

  (2015-02-02)

Lobbyister hade redan önskat kommunalt VA.


Kommentar på artikel Upplåning ska betala anläggning (HT 28/1).

Vid allmänhetens frågestund på Nordanstigs fullmäktigemöte den 26 januari fick jag möjlighet att ställa tre frågor.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/lobbyister-hade-redan-onskat-kommunalt-va


Admin

Kommunfullmäktiges beslut

  (2015-01-30)

Kommunfullmäktiges beslut att bilda verksamhetsområde i Sörfjärden går nu att överklaga


Den 26 januari fattade Nordanstigs kommunfullmäktige beslut att bilda verksamhetsområde för va i Sörfjärden.

Detta beslut går att överklaga till länsrätten inom tre veckor.

Den som har sådana planer kan överklaga själva beslutet med åberopande av skäl för överklagandet. Tag gärna kontakt med era grannar.Karl-Erik Nordlund

VA-utbyggnaden kostar halv miljard

  (2015-01-29)

Nu har Mittsverige Vatten fått klartecken att fullfölja utbyggnaden på Alnö.


– Framåt hösten ska allt vara klart, säger bolagets vd Micael Löfqvist.

Nu är också slutnotan klar för hela projektet – 500 miljoner kronor.Är du prenumerant på ST, kan du läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/va-utbyggnaden-kostar-halv-miljard

Kommentar: Projektet startade med 250 milj. Men slutnotan hamnade på 500 milj.

Admin

.

Upplåning ska betala va-anläggning

  (2015-01-29)

Nordanstigs kommunfullmäktige klubbade beslutet om va-anläggning i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev.kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/upplaning-ska-betala-va-anlaggning

Admin


.

Allmän frågestund på KF mötet den26/1-15

  (2015-01-27)

Allmän frågestund på KF mötet den26/1-15 Se första delen före fikapausen. Karl-Erik Nordlund ställde tre frågor. Svaren får ni om ni startar webbsändningen från kl. 0:23:30-


Se hela sändningen nedan:
https://semhutb.adobeconnect.com/_a1126189980/p61pfl9jdp7/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal


Admin

.

Kommunfullmäktiges möte den 26 jan-15. kl 18.00

  (2015-01-26)

Varifrån ska vattenmiljonerna tas?


Gnarpsbon Karl-Erik Nordlund ställt tre frågor till fullmäktiges frågestund för allmänheten.

När fullmäktigeledamöterna möts för årets första sammanträde i Nordanstig, den sista måndagen i månaden, är dagordningen tämligen kort. Men diskussionerna kan bli långa.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/varifran-ska-vattenmiljonerna-tas

Admin

Kommunen som valde att bli en förlorare

  (2015-01-22)

Kommunen som valde att bli en förlorare


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/nordanstig-kommunen-som-valde-att-bli-en-forlorare


Admin

SVT Play

  (2015-01-20)

I dagens nyheter på SVT kl. 18.00 kom äntligen ett klart besked om de allmänna reningsverkens oförmåga att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

Sent omsider kan media tydligen våga förmedla risker med allmänna avloppsreningsverk.


Adress: Till SVT Play nyheter kl 18:00 20/1-15
Programmet sändes på tiden mellan 06:16-08:30
http://www.svtplay.se/video/2612826/rapport

Admin

Varför tvångsansluta de boende?

  (2015-01-17)

Jag byggde ett litet hus i Sörfjärden (Olerstäkten) i slutet av 1990-talet, skriver signaturen AF, som är besviken på att området ska kopplas upp på det kommunala vatten- och avloppssystemet.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/varfor-tvangsansluta-de-boende

Admin


.

Kallelse till KF

  (2015-01-15)

Kallelse till KF den 26/1-15


4.
VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.
5.
VA-plan för Nordanstigs kommun.
6.
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
7.
Ansökan om oförändrad checkkredit 2015 för Nordanstig Vatten AB.

Se hela kallelsen nedan:
http://www.nordanstig.se/download/18.897193c14a3455717fa277/1421329135716/KF+kallelse+150126.pdf

Admin

"Vi behöver inte detta"

  (2015-01-12)

Karl-Erik Nordlund kommenterar artikel i HT (9/1) apropå Olerstäktens avloppsrening.


Micael Löfqvist har helt fel i sitt påstående att Olerstäktens avloppsrening inte håller måttet. Någon lag på att det måste finnas ett tredje steg, kemisk rening av avloppsvatten finns inte och definitivt inte på enskilda anläggningar.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vi-behover-inte-detta-1


Admin


.

Va-område på väg till fullmäktige

  (2015-01-11)

Va-området i Sörfjärden – där Olerstäktens samfällighet ska anslutas till nätet för spillvatten – fick bifall, och går nu vidare till fullmäktige. Dagen för KS-sammanträdet diariefördes dock en handling från en advokatfirma. Där framgår att Olerstäktens boende avser att gå vidare med kravet att slippa ingå i va-området.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/va-omrade-pa-vag-till-fullmaktige

Admin

Vi behöver inte detta

  (2015-01-10)

Vi vill inte betala för något vi redan har.
Så säger två fastighetsägare på Olerstäkten. De anser inte att
samfälligheten ska ingå i det planerade va-området i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-behover-inte-detta

Admin

Kallelse till Kommunstyrelsen

  (2015-01-06)

KALLELSE till sammanträde till Kommunstyrelsen den 8/1-15


Läs:ÄRENDE 5
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.

1-ks_kallelse_150108.pdf

Protokoll referensgruppsmöte 2014-12-10

1-referensgruppmote_2014_12_10.pdf


Omfattningen: Utbyggnad VA Sörfjärden

Se länk nedan:
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2602&ptid=0


Admin


.