Överklagat kommunalt beslut, verksamhetsområde i Sörfjärden

  (2016-04-27)

Överklagat kommunalt beslut, verksamhetsområde i Sörfjärden


Läs Kjell Edholms redogörelsen nedan:
1-overklagat_beslut.pdf


Admin.

Glad Påsk 2016

  (2016-03-26)

Glad Påsk önskar kengruppen sina läsare


1-glad_pask_2016.pdf

Admin


.

70 miljoner räcker inte.

  (2016-03-26)

Nordanstig Vatten AB:s ansökan om förändrad checkkredit 2016. punkt 10


Nordanstig Vatten ansöker om en utökning av checkkrediten inom Nordanstigs kommuns koncernkonto med 5 mnkr till totalt på 15,0 mnkr.

Till checkkrediten tillkommer den utökning av checkkrediten som redan beviljats för genomförande av VA-projekt Sörfjärden på 70 mnkr. Det ger en total checkkredit på 85 mnkr under 2016.

Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas varje år.

Läs hela kommunens hemsida + hur man går in på webben:
http://www.nordanstig.se/Politik/Kommunfullmaktige-KF/Kallelser-och-protokoll-KF/2016-KF.html

Webbsändningar går att se den 4/4-16 kl. 18.00


Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden. Punkt 8

Läs hela kallelsen nedan:
http://www.nordanstig.se/download/18.4113d3a41535ca302f92311/1458821432095/KF+kallelse+160404.pdfAdmin


.

Sörfjärdenskandalen och lagstiftningen

  (2016-03-12)

Sörfjärdenskandalen och lagstiftningen


Om inte kartan stämmer med verkligheten så är det brukligt att man ritar om kartan.

Karl-Erik bifogar sin senaste blogg:
https://kengnarp.wordpress.com/

Admin

Miljötillståndet ännu inte klart

  (2016-02-28)

Miljötillståndet ännu inte klart.


Grävningsarbetet för va i Sörfjärden fortsätter. Det råder fortfarande begränsad framkomlighet efter vissa vägar i området.

Miljötillståndet för vattenverket och avloppsreningsverket är ännu inte klart, men väntas komma inom en snar framtid.

Läs bifogad fil nedan:
http://mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2920&ptid=0

Karl-Erik Nordlund

Grävningsarbetet fortsätter.

  (2016-02-06)

Grävningsarbetet fortsätter


Läs hela artikeln nedan:
1-gravningsarbete_ fortsatter.pdf

Admin..

God-Jul

  (2015-12-23)

GOD-JUL & GOTT-NYTT ÅR

önskar KENgruppen sina läsare.Admim.

Lucia 2015

  (2015-12-11)

KENgruppen önskar våra läsare en trevlig och ljus lucia.
Admin

VA

  (2015-11-17)

Grävningsarbeten pågår för fullt.


Läs hela artikeln nedan:
1-gravningsarbeten_pagar_for_fullt.pdf
Admin

Grävning i Sörfjärden påbörjas

  (2015-09-23)

Vissa förberedande grävningsarbeten har påbörjats i södra delarna av Sörfjärden.


Läs hela artikeln nedan:
1-gravning_i_sorfjarden_paborjas.pdf

Admin


.

Skyddsområde kring va-område

  (2015-09-03)

Nu ska ett skyddsområde kring vattentäkten i Sörfjärden inrättas, och va-bolaget vill nu ha synpunkter på sitt förslag.

Nu ska ett skyddsområde kring vattentäkten i Sörfjärden inrättas, och va-bolaget vill nu ha synpunkter på sitt förslag.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/skyddsomrade-kring-va-omrade

Admin

.

Sörfjärden går mot en lösning

  (2015-09-03)

Den långa handläggningstiden borgar för att kostnadsberäkningen på 70 miljoner håller.

Kammarrätten lämnar inget prövningstillstånd till de 22 personer som överklagat Nordanstigs kommuns beslut att bilda verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/sorfjarden-gar-mot-en-losning

Admin

.

Avslag från Kammarrätten

  (2015-08-30)

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

1-kammarratten_meddelar_inte_provningstillstand.pdf


Domen:Admin

Brunnen‏

  (2015-08-12)

Kriminalserien på 3 delar av Gösta och Lennart Emtestam


Här kommer vår första av tre kriminalromaner. Brunnen har som en röd tråd
vatten- och avloppseländet som drabbat oss i Sörfjärden.

Läsaren får följa mordutredningen i bl a Bergsjö, Gnarp, Sörfjärden och Mellanfjärden.

Det blir Release Fest den 29 augusti 2015 i Kapellet i Sörfjärden mellan 14.00-18.00.
Samma dag som Lyskvällen.

Alla välkomna!


Mer info på hemsidan
http://www.berguv.se

1-pastedgraphic_1.pdf

Admin


.

Inte betydande miljöpåverkan

  (2015-07-14)

Nu har Länsstyrelsen fattat sitt beslut angående miljöpåverkan för nya va-anläggningen i Sörfjärnden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/inte-betydande-miljopaverkan

Admin

.

Referensgruppmöte 2015-06-28

  (2015-07-10)

Referensgruppmöte 2015-06-28
”Blå gården” Gnarp kl 16.30-17.30


1-17_referensgruppmote_20150628.pdf


Admin


.

Referensgruppens möte 28 juni 2015-07-04

  (2015-07-04)

Referensgruppens möte 28 juni 2015-07-04
Thord redogjorde för MSV informationsmöten på Blå Gården den 27-28 juni.


1-referensgruppens_mote_28 juni_2015.pdf


Admin

.

Detaljplan för Varpsand

  (2015-06-25)

Detaljplan för Varpsand


Plan- och byggenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat ett detaljplaneförslag för Varpsand, Gnarps-Berge 12:1.

Förslaget finns utställt från den 29 juni till och med den 24 juli 2015 på kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14, och här på kommunens hemsida.

Syftet med planförslaget är att skapa möjlighet för camping och småhusbebyggelse i ett attraktivt läge vid Sörfjärden.

Du har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

​Sammanfattning:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae714e/1435241799137/Varpsand+Sammanfattning.pdf

Plankarta med bestämmelser:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae507e/1434983194238/Varpsand+Plankarta.pdf

Planbeskrivning:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae55e7/1435044104998/Varpsand+Planbeskrivning.pdf

Illustrationskarta:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae507d/1434983182800/Varpsand+Illustrationskarta.pdf

Adress till k0mmunens hemsida:
http://www.nordanstig.se/4.57de30a614ddfa8f2ae500f.html

Admin

.

Webbsändningen till KF mötet 2015-06-08

  (2015-06-08)

Adress till Webbsändningen till KF mötet 2015-06-08:


https://semhutb.adobeconnect.com/nordanstigkommunfullmaktige/?launcher=false

Adress till kallelsen till KF:

http://www.nordanstig.se/download/18.2effcdbe14d77ae37501234/1432892015659/KF+kallelse+150608.pdf


Admin


.

Ett Va-projekt på osaklig grund?

  (2015-06-05)

Ett Va-projekt på osaklig grund?


Läs hela artikeln från HT 20150605 nedan:Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ett-va-projekt-pa-osaklig-grund

Admin


.