NORDANSTIGS KOMMUN

  (2014-11-25)

KALLELSE NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige den 1/12-14


Ärende 6-9 Gäller Nordanstigs kommun och Sörfjärdens vatten och avloppstaxor.

Läs hela kallelsen länk nedan:
http://www.nordanstig.se/download/18.28f70046149d157ea1056/1416567249430/KF+kallelse+141201.pdf

Admin

.

Använder kommunen samma expertis?

  (2014-11-24)

Insändare Kommentar till Vi för dialog med länsstyrelsen (HT 21/11).


Naturligtvis blev det avslag i mark- och miljödomstolen på kommunens överklagande av att få anlägga slamlaguner i Gnarp.

Kommunen hade följdriktigt avsett att få ett tidsbegränsat tillstånd, men då hade man måst skriva detta i ansökan till länsstyrelsen.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/anvander-kommunen-samma-expertis

Artikeln nedan som är kommenterad:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-for-dialog-med-lansstyrelsen


.

Golfbana långt ifrån utslagen

  (2014-11-23)

Golfbana långt ifrån utslagen


För ett år sedan var epoken Gnarpsbadens GK över. Men medlemmarna vägrade ge upp. Ett år senare golfas det sent i november.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/golfbana-langt-ifran-utslagen


.

Är Sundsvall vatten på väg att gå i konkurs?

  (2014-11-21)

Är Sundsvall vatten på väg att gå i konkurs ST ordet fritt den 7 nov.2014Läs inlägget här:
1-2014-11-21_ar_sunsvall_vatten_pa_vag_att_ga_i_konkurs.pdf

Vi för dialog med länsstyrelsen

  (2014-11-20)

Vi för dialog med länsstyrelsen


Det blev nej till slamlaguner i Gnarp från länsstyrelsen i Dalarna, och nu avslår mark- och miljödomstolen Nordanstigs kommuns överklagande.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-for-dialog-med-lansstyrelsen


.

De fastboende kommer subventionera kostnader

  (2014-11-17)

De fastboende kommer subventionera kostnader


Hej alla Nordanstigsbor och politiker! När man följer debatten om Va i Sörfjärden får man bara läsa om Mitt Sverige Vatten och om vad kommunen ska göra.

Man talar inte om att man tänker stjäla Olerstäktens vatten och avloppssystem, som är en likvärdig anläggning som den kommunen ska bygga uppströms i Gnarpsån.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/de-fastboende-kommer-subventionera-kostnader


.

Budget ska bantas med 50 miljoner

  (2014-11-17)

Budget ska bantas med 50 miljoner


Nordanstig måste spara och i december ska kommunfullmäktige klubba 50 miljonersfrågan. I Bergsjögården. Där sammanträder nämligen ledamöterna i väntan på beslut om ny lokal.

Ett utdrag ur artikeln: Budget ska bantas med 50 miljoner

– Är det rimligt att skattekollektivet subventionerar kostnader för sommarstugeägare, och att ett företag ska lita till att man alltid har kommunen i ryggen? undrar Per-Ola Wadin, som önskar en mer livaktig debatt i frågan.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/sparkrav-pa-50-miljoner-2015


.

Fritidsområde väcker intresse

  (2014-11-13)

Detaljplan för fritidsområde på gång


I helgen hölls informationsmöte rörande Varpsand, där Paul Nilsson och Richard Brännström vill bygga både camping och fritidshus. Och i kommunhuset har detaljplanarbetet inletts.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/detaljplan-for-fritidsomrade-pa-gang


.

Fiskarstugor på kolonin

  (2014-11-13)

Fiskarstugor på kolonin


Han planerar för 20 hus och redan nu kan hälften av dem vara tingade. Paul Nilssons planer för före detta festplatsen i Sörfjärden börjar nu definitivt ta form.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/fiskarstugor-pa-kolonin


.

Samrådsmöte Blå Gården 2014

  (2014-11-09)

Samrådsmöte Blå Gården 2014-11-08Läs inlägget här:
1-samradsmote_bla_garden_2014.pdf


Admin.

VA taxa

  (2014-11-06)

VA taxa i Nordanstigs kommun


Enkel sammanställning över nuvarande avgifter.
Se nedan:
1-va_taxa_i_nordanstigs_kommun.pdf


MittSverigeVattens Taxa för den allmänna va-anläggningen i Nordanstig.
http://mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2590&ptid=

Admin
.

Samrådsmöte på Blå Gården 8 Nov.2014

  (2014-11-03)

Samråd om ny avloppsreningsanläggning för Sörfjärden
Läs hela inbjudan nedan:
http://mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2920&ptid=0

Admin


.

Kris i kassan – nu måste det bantas

  (2014-10-14)


Kris i kassan – nu måste det bantasTrots mångmiljontillskott i kommunkassan ser Nordanstig ut att få minus i bokslut 2014.


Extramiljonerna hjälpte inte – inför bokslutet får kommunekonomerna inte debet och kredit att gå ihop och nu sneglar man återigen på nedläggning av äldreboenden och skolor.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/kris-i-kassan-trots-miljontillskott


Admin


.

Stoppa onödiga investeringar i Nordanstig

  (2014-10-14)

Stoppa onödiga investeringar i Nordanstig


Ingen blir väl direkt överraskad över att Nordanstigs kommun brottas med stora ekonomiska problem. Överraskningen är i stället storleken på underskottet.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stoppa-onodiga-investeringar-i-nordanstig

Admin

.

Dyraste vattnet blir än dyrare

  (2014-09-25)

Va-abonnenterna har redan högsta va-taxan av de tre kommunerna i MittSverige Vatten – nu får Nordanstigsborna ännu dyrare vatten och avloppskostnader.
Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/dyraste-vattnet-blir-an-dyrare

Info på kommunens hemsida.
http://www.nordanstig.se/5.10a8457e148613e4cb91b8b.html


.

Kan du lova att vattenfrågan i Sörfjärden kommer att lösas

  (2014-09-17)

Kan du lova att vattenfrågan i Sörfjärden kommer att lösas utan att folk blir ruinerade på kuppen?Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/kandulova/nordanstig/fragor/1749


.

Fritidsboende på Olerstäkten i Sörfjärden.

  (2014-09-17)

Fritidsboende på Olerstäkten i Sörfjärden.


Efter att ha tagit del av Kommunens VA-plan rör mina frågor prioritering och kostnader.

Läs hela brevet till kommunen.
1-20140917_efter_att_ha_tagit_del_av_kommunens_va.pdf

Admin


.

Referensgruppens möte 12 sept.

  (2014-09-13)

Referensgruppens möte 12 sept.


1-referensgruppens_mote_12 _sept_2. 2014.pdfAdmin
.

Vatten- och avloppsplan för Nordanstigs kommun.

  (2014-09-11)

Vatten- och avloppsplan för Nordanstigs kommun på remiss


Nu kan du lämna synpunkter på de nya styrdokument (VA-plan) som tagits fram för vatten- och avloppsfrågor i Nordanstigs kommun. Du kan lämna dina synpunkter på remissen fram till den 15 oktoberLäs hela Va Planen nedan.
http://www.nordanstig.se/5.77e2efc1147d3d978ad42f4.html

http://www.nordanstig.se/Bygga---Bo/Vatten-och-avlopp/Vatten--och-avloppsplan.html


Admin.

informationsmötet inför utbyggnaden av VA i Sörfjärden den 31 augusti 2014

  (2014-09-01)

Funderingar över informationsmötet inför utbyggnaden av VA i Sörfjärden den 31 augusti 2014

1. Pumpstationen för fastigheten. Det kan inte vara skäligt att fastighetsägarna skall stå för. "LTA stationen."

Ett problem som kan dyka upp är när man skall gräva ner pumpstationen på frostfritt, att vatten kommer att trycka upp pumpstationen och då måsta man förankra stationen som fastighetsägarna få stå för själva.

Läs broschyren som vi fick på inf. dagen 2014-08-31 PUMPSTATION FÖR FASTIHETEN.


Kan det vara rimligt att fastighetsägaren delvis skall ansvara för driften av ett kommunalt va system?

2. Inkopplingsavgift 150.000 enl. nuvarande taxa. MittsverigeVatten har räknat ut att kostanderna inte kommer att understiga 215.000. Vem skall stå för resten 65.000 per fastighet x280 fastigheter=C:a 18 milj. Enl.HT.

Kommer priset att gå upp, eller kommer alla som är skrivna i Nordanstigs kommun få betala det på kommunalskatten?
Om det kommer på skattesedeln kommer c:a 250 fastigheter i Sörfjärden att få subversionernas med 16 miljoner kr.

Admin


.