Kengruppens sida är nu borttagen
tack till alla som stöttat gruppen.