Kamera upphittad

  (2015-05-17)

Kamera upphittad i Sörfjärden på midskeppsalen (Olerstäkten).
Kan återfås vid beskrivning.
Skicka ett mejl via hemsidan.

Admin

Många frågor kring nytt va-nät i Sörfjärden

  (2015-05-13)

Kommentar av Karl-Erik Nordlund till artikel 70 miljoner för nytt va-nät (HT 12/5):


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/manga-fragor-kring-nytt-va-nat-i-sorfjarden

Admin

70 milj för nytt va-nät

  (2015-05-12)

70 milj för nytt va-nät i sörfjärden

Läs hela artikeln nedan:


Admin

Va-utbyggnad för 70 miljoner

  (2015-05-09)

Efter över tio år av handläggning, diskussion, debatt och beslut är det dags. Nu ska Sörfjärdens va-område bli av, och om en månad fattar politikerna beslut om finansiering.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/va-utbyggnad-for-70-miljoner


Admin


.

Finansieringen av VA-utbyggnaden i Sörfjärden

  (2015-05-09)

Finansieringen av VA-utbyggnaden i Sörfjärden kommer att tas i kommunfullmäktige 8 juni 2015


Läs hela artikeln
http://www.nordanstig.se/5.32e09d5514cbe37d1d831cb.html

Kommentar:
Spännande läsning. Kostnaden börjar närma sig sanningen, 70 miljoner exkl. moms.

Undrar vad den verkliga kostnaden hamnar någonstans?

Om nu Olerstäkten betraktas som en fastighet, så betyder det att ca 202 fastigheter skall dela på kostnaden.

Med en anslutningsavgift på 150 000 så gör detta drygt 30 miljoner. Hur skall resterande 40 miljoner betalas? Ett lån skall också betalas, räntekostnaden betalas alltid.

Kommunledningen tror att Sörfjärden är ett så attraktivt boende att det kommer att ske en inflyttning.

Dessvärre planerar samma ledningsgrupp att avveckla eller skära ner skolor och omsorgsboenden i den östra delen av kommunen, vilket sannolikt medför att attraktionskraften minskar.

KEN


Admin

Överklagande av Förvaltningsrätten

  (2015-04-28)

Överklagande av Förvaltningsrätten i Faluns slutliga beslut i mål 488-15 av den 2015-02-27.Den är avsedd för att användas av de fastighetsägare som sände in första gången till förvaltningsrätten i Falun samt till kammarrätten Övriga får inte vara med.

Den måste nog skickas in så fort som möjligt för att kammarrätten inte ska hinna skicka svar till oss.Se överklagan till Förvaltningsrätten.
1-kr_svallinlaga_alla_150428.pdfAdmin


.

Vill veta om va i sjöbodar

  (2015-04-17)

Efter vilka riktlinjer fattar byggnadsnämnden beslut om bygglov för sjöbodar i fiskeläget? undrar Sörfjärdens fiskehamnsförening.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vill-veta-om-va-i-sjobodar


.

Glad Påsk

  (2015-04-03)

Glad påsk önskar Kengruppen alla sina läsare!


.


Admin.

Samråd vattenanläggning och samråd avloppsanläggning‏

  (2015-03-28)

Information på Mittsverige Vattens hemsida.


Angående samråd vattenanläggning och samråd avloppsanläggning.

Läs och begrunda.
http://mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2920&ptid=0

http://mittsverigevatten.se/Inneh%C3%A5ll/Dokument/%C3%96vrigt/150316%20Minnesanteckningar%20fr%C3%A5n%20samr%C3%A5d%20med%20sak%C3%A4gare%20ang%20vattenuttag.pdf

http://mittsverigevatten.se/Inneh%C3%A5ll/Dokument/%C3%96vrigt/150316%20Minnesanteckningar%20fr%C3%A5n%20myndighetssamr%C3%A5d%20vattenuttag.pdf

http://mittsverigevatten.se/Inneh%C3%A5ll/Dokument/%C3%96vrigt/Bilaga%208_lst%20beslut%20om%20ej%20betydande%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf

http://mittsverigevatten.se/Inneh%C3%A5ll/Dokument/%C3%96vrigt/Samr%C3%A5dsredog%C3%B6relse%20slutversion.pdf

Admin‏

Attraktivt detaljplanerat område

  (2015-03-21)

Norrlands längsta badstrand . Attraktiva lägen i Sörfjärden mellan Sundsvall - Hudiksvall ,området är detaljplanerat med 3 hus med 8 lght vardera totalt 24 lght med egen brygga och båtplats , servishus för båttrafik , Resturang i det närmaste klar , området kan säljas till seriös köpare , mer info fås vid visat intresse


Titta och läs det detaljplanerat område nedan.
http://www.blocket.se/gavleborg/Attraktivt_detaljplanerat_omrade_58615502.htm?ca=5&w=1

Admin


.

Va-bolag vill utöka lånet

  (2015-03-21)

Nu ansöker Nordanstigs Vatten AB om att få dubbla sitt räntefria lån hos Nordanstigs kommun.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/va-bolag-vill-utoka-lanet


Admin

.

Information till er som har för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut.

  (2015-03-12)

Information till er som har för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut ang. verksamhetsområde i Sörfjärden.Använd gärna bifogade mall i sin helhet, eller valda delar som är relevanta för var och en personligen, med eller utan tillägg.

Kom ihåg att skriva in vem/vilka som är klagande. (sidan 1), och att underteckna på sista sidan.

Se mall till Kammarrätten:
1-mall_till_kammarratten.pdfOBS!
Endast de som överklagat till förvaltningsrätten har möjlighet att fullfölja rättsprocessen med ett överklagande till kammarrätten.


Adresseras till:

Kammarrätten i Sundsvall

Box 714

851 21 SundsvallSkickas till:

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

791 21 Falun


Admin


.

Kommunen tutar och kör

  (2015-03-09)

Kommunen tutar och kör vidare i Sörfjärden


Läs hela artikeln länk nedan:


Admin


.

Förvaltningsrätten i Falun

  (2015-03-05)

Förvaltningsrätten i Falun har avvisat alla överklaganden.

Läs hela artikeln länk nedan:
1-forvaltningsratten_i_falun_har_avvisat _alla_overklaganden.pdf


Admin


.

Besparingsområdena

  (2015-02-28)

Besparingsområdena för Nordanstig helt feltänkta


Läs hela artikeln länk nedan:Admin


.

Referensgruppens möte

  (2015-02-20)

Referensgruppens möte 19 februari 2015Här kommer sammanställning av möte
1-referensgruppens_mote_19_februari_2015.pdf

Överklagar va-beslut

  (2015-02-18)

Nu överklagar ytterligare ett par fastighetsägare beslutet om att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/overklagar-va-beslut

Admin

.

Mallar för överklagan

  (2015-02-13)

För er som vill överklaga kommunens Va-beslut i sörfjärden, finns det två mall, som kan vara till hjälp nedan.

Överklagandet bör skickas snarast. Tiden går ut den 20/2-15

Skriv namn, adress, personnummer och fastighetsbeteckning i Sörfjärden.+ Underskrift

1-mall_till_overklagan.pdf

Kort version av överklaga
1-overkl_kort_sorfjarden_2015.pdf


Admin


.

Beslut om va-område överklagas

  (2015-02-11)

Den 2 februari klubbade Nordanstigs kommunfullmäktige va-området i Sörfjärden. Nu överklagar 17 personer saken.


Det sedan 2008 omdiskuterade va-området i Sörfjärden – där Olerstäktens samfällighet ska anslutas till nätet för spillvatten – fick klartecken av fullmäktigeledamöterna i Nordanstig för två veckor sedan. Men sista ordet i frågan tycks inte vara sagt ännu.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/beslut-om-va-omrade-overklagas


Admin


.

Husdrömmar

  (2015-02-03)

SVT-s Husdrömmar.


En familj i Brantevik i Skåne bygger sitt ekologiska drömhus.
Ville inte koppla in sig på kommunalt Vatten & avlopp. Fick rätt till slut att få sköta sitt VA själva.
Inga avgifter för vatten och avlopp, det blir lägre årskostader som lockar fler att investera i sina DRÖMHUS.
DET KANSKE KAN VARA NÅGOT FÖR SÖRFJÄRDEN.

Finns att se på filen nedan: Brantevik Skåne mellan 17:50-27:40
http://www.svtplay.se/video/2641365/husdrommar/husdrommar-sasong-2-avsnitt-1


Admin


.