VA

  (2015-11-17)

Grävningsarbeten pågår för fullt.


Läs hela artikeln nedan:
1-gravningsarbeten_pagar_for_fullt.pdf
Admin

Grävning i Sörfjärden påbörjas

  (2015-09-23)

Vissa förberedande grävningsarbeten har påbörjats i södra delarna av Sörfjärden.


Läs hela artikeln nedan:
1-gravning_i_sorfjarden_paborjas.pdf

Admin


.

Skyddsområde kring va-område

  (2015-09-03)

Nu ska ett skyddsområde kring vattentäkten i Sörfjärden inrättas, och va-bolaget vill nu ha synpunkter på sitt förslag.

Nu ska ett skyddsområde kring vattentäkten i Sörfjärden inrättas, och va-bolaget vill nu ha synpunkter på sitt förslag.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/skyddsomrade-kring-va-omrade

Admin

.

Sörfjärden går mot en lösning

  (2015-09-03)

Den långa handläggningstiden borgar för att kostnadsberäkningen på 70 miljoner håller.

Kammarrätten lämnar inget prövningstillstånd till de 22 personer som överklagat Nordanstigs kommuns beslut att bilda verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/sorfjarden-gar-mot-en-losning

Admin

.

Avslag från Kammarrätten

  (2015-08-30)

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

1-kammarratten_meddelar_inte_provningstillstand.pdf


Domen:Admin

Brunnen‏

  (2015-08-12)

Kriminalserien på 3 delar av Gösta och Lennart Emtestam


Här kommer vår första av tre kriminalromaner. Brunnen har som en röd tråd
vatten- och avloppseländet som drabbat oss i Sörfjärden.

Läsaren får följa mordutredningen i bl a Bergsjö, Gnarp, Sörfjärden och Mellanfjärden.

Det blir Release Fest den 29 augusti 2015 i Kapellet i Sörfjärden mellan 14.00-18.00.
Samma dag som Lyskvällen.

Alla välkomna!


Mer info på hemsidan
http://www.berguv.se

1-pastedgraphic_1.pdf

Admin


.

Inte betydande miljöpåverkan

  (2015-07-14)

Nu har Länsstyrelsen fattat sitt beslut angående miljöpåverkan för nya va-anläggningen i Sörfjärnden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/inte-betydande-miljopaverkan

Admin

.

Referensgruppmöte 2015-06-28

  (2015-07-10)

Referensgruppmöte 2015-06-28
”Blå gården” Gnarp kl 16.30-17.30


1-17_referensgruppmote_20150628.pdf


Admin


.

Referensgruppens möte 28 juni 2015-07-04

  (2015-07-04)

Referensgruppens möte 28 juni 2015-07-04
Thord redogjorde för MSV informationsmöten på Blå Gården den 27-28 juni.


1-referensgruppens_mote_28 juni_2015.pdf


Admin

.

Detaljplan för Varpsand

  (2015-06-25)

Detaljplan för Varpsand


Plan- och byggenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat ett detaljplaneförslag för Varpsand, Gnarps-Berge 12:1.

Förslaget finns utställt från den 29 juni till och med den 24 juli 2015 på kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14, och här på kommunens hemsida.

Syftet med planförslaget är att skapa möjlighet för camping och småhusbebyggelse i ett attraktivt läge vid Sörfjärden.

Du har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

​Sammanfattning:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae714e/1435241799137/Varpsand+Sammanfattning.pdf

Plankarta med bestämmelser:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae507e/1434983194238/Varpsand+Plankarta.pdf

Planbeskrivning:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae55e7/1435044104998/Varpsand+Planbeskrivning.pdf

Illustrationskarta:
http://www.nordanstig.se/download/18.57de30a614ddfa8f2ae507d/1434983182800/Varpsand+Illustrationskarta.pdf

Adress till k0mmunens hemsida:
http://www.nordanstig.se/4.57de30a614ddfa8f2ae500f.html

Admin

.

Webbsändningen till KF mötet 2015-06-08

  (2015-06-08)

Adress till Webbsändningen till KF mötet 2015-06-08:


https://semhutb.adobeconnect.com/nordanstigkommunfullmaktige/?launcher=false

Adress till kallelsen till KF:

http://www.nordanstig.se/download/18.2effcdbe14d77ae37501234/1432892015659/KF+kallelse+150608.pdf


Admin


.

Ett Va-projekt på osaklig grund?

  (2015-06-05)

Ett Va-projekt på osaklig grund?


Läs hela artikeln från HT 20150605 nedan:Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ett-va-projekt-pa-osaklig-grund

Admin


.

Utökade lån till va-projekt

  (2015-05-28)

Sannolikt beviljas ett utökat, räntefritt lån till kommunens va-bolag för att gå vidare med va-området i Sörfjärden. Däremot ska finansieringsfrågan utredas mer.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/utokade-lan-till-va-projekt


Admin

.

Referensgruppens möte om va i Sörfjärden.

  (2015-05-25)

Anteckningar från referensgruppens möte om va i Sörfjärden.


Läs hela artikeln:
1-2015_05_25 anteckningar_fran_referensgruppens_mote_om_va_i_sorfjarden.pdf

Admin


.

Kamera upphittad

  (2015-05-17)

Kamera upphittad i Sörfjärden på midskeppsalen (Olerstäkten).
Kan återfås vid beskrivning.
Skicka ett mejl via hemsidan.

Admin

Många frågor kring nytt va-nät i Sörfjärden

  (2015-05-13)

Kommentar av Karl-Erik Nordlund till artikel 70 miljoner för nytt va-nät (HT 12/5):


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/manga-fragor-kring-nytt-va-nat-i-sorfjarden

Admin

70 milj för nytt va-nät

  (2015-05-12)

70 milj för nytt va-nät i sörfjärden

Läs hela artikeln nedan:


Admin

Va-utbyggnad för 70 miljoner

  (2015-05-09)

Efter över tio år av handläggning, diskussion, debatt och beslut är det dags. Nu ska Sörfjärdens va-område bli av, och om en månad fattar politikerna beslut om finansiering.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/va-utbyggnad-for-70-miljoner


Admin


.

Finansieringen av VA-utbyggnaden i Sörfjärden

  (2015-05-09)

Finansieringen av VA-utbyggnaden i Sörfjärden kommer att tas i kommunfullmäktige 8 juni 2015


Läs hela artikeln
http://www.nordanstig.se/5.32e09d5514cbe37d1d831cb.html

Kommentar:
Spännande läsning. Kostnaden börjar närma sig sanningen, 70 miljoner exkl. moms.

Undrar vad den verkliga kostnaden hamnar någonstans?

Om nu Olerstäkten betraktas som en fastighet, så betyder det att ca 202 fastigheter skall dela på kostnaden.

Med en anslutningsavgift på 150 000 så gör detta drygt 30 miljoner. Hur skall resterande 40 miljoner betalas? Ett lån skall också betalas, räntekostnaden betalas alltid.

Kommunledningen tror att Sörfjärden är ett så attraktivt boende att det kommer att ske en inflyttning.

Dessvärre planerar samma ledningsgrupp att avveckla eller skära ner skolor och omsorgsboenden i den östra delen av kommunen, vilket sannolikt medför att attraktionskraften minskar.

KEN


Admin

Överklagande av Förvaltningsrätten

  (2015-04-28)

Överklagande av Förvaltningsrätten i Faluns slutliga beslut i mål 488-15 av den 2015-02-27.Den är avsedd för att användas av de fastighetsägare som sände in första gången till förvaltningsrätten i Falun samt till kammarrätten Övriga får inte vara med.

Den måste nog skickas in så fort som möjligt för att kammarrätten inte ska hinna skicka svar till oss.Se överklagan till Förvaltningsrätten.
1-kr_svallinlaga_alla_150428.pdfAdmin


.