VA-utbyggnaden kostar halv miljard

  (2015-01-29)

Nu har Mittsverige Vatten fått klartecken att fullfölja utbyggnaden på Alnö.


– Framåt hösten ska allt vara klart, säger bolagets vd Micael Löfqvist.

Nu är också slutnotan klar för hela projektet – 500 miljoner kronor.Är du prenumerant på ST, kan du läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/va-utbyggnaden-kostar-halv-miljard

Kommentar: Projektet startade med 250 milj. Men slutnotan hamnade på 500 milj.

Admin

.

Upplåning ska betala va-anläggning

  (2015-01-29)

Nordanstigs kommunfullmäktige klubbade beslutet om va-anläggning i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev.kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/upplaning-ska-betala-va-anlaggning

Admin


.

Allmän frågestund på KF mötet den26/1-15

  (2015-01-27)

Allmän frågestund på KF mötet den26/1-15 Se första delen före fikapausen. Karl-Erik Nordlund ställde tre frågor. Svaren får ni om ni startar webbsändningen från kl. 0:23:30-


Se hela sändningen nedan:
https://semhutb.adobeconnect.com/_a1126189980/p61pfl9jdp7/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal


Admin

.

Kommunfullmäktiges möte den 26 jan-15. kl 18.00

  (2015-01-26)

Varifrån ska vattenmiljonerna tas?


Gnarpsbon Karl-Erik Nordlund ställt tre frågor till fullmäktiges frågestund för allmänheten.

När fullmäktigeledamöterna möts för årets första sammanträde i Nordanstig, den sista måndagen i månaden, är dagordningen tämligen kort. Men diskussionerna kan bli långa.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/varifran-ska-vattenmiljonerna-tas

Admin

Kommunen som valde att bli en förlorare

  (2015-01-22)

Kommunen som valde att bli en förlorare


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/nordanstig-kommunen-som-valde-att-bli-en-forlorare


Admin

SVT Play

  (2015-01-20)

I dagens nyheter på SVT kl. 18.00 kom äntligen ett klart besked om de allmänna reningsverkens oförmåga att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

Sent omsider kan media tydligen våga förmedla risker med allmänna avloppsreningsverk.


Adress: Till SVT Play nyheter kl 18:00 20/1-15
Programmet sändes på tiden mellan 06:16-08:30
http://www.svtplay.se/video/2612826/rapport

Admin

Varför tvångsansluta de boende?

  (2015-01-17)

Jag byggde ett litet hus i Sörfjärden (Olerstäkten) i slutet av 1990-talet, skriver signaturen AF, som är besviken på att området ska kopplas upp på det kommunala vatten- och avloppssystemet.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/varfor-tvangsansluta-de-boende

Admin


.

Kallelse till KF

  (2015-01-15)

Kallelse till KF den 26/1-15


4.
VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.
5.
VA-plan för Nordanstigs kommun.
6.
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
7.
Ansökan om oförändrad checkkredit 2015 för Nordanstig Vatten AB.

Se hela kallelsen nedan:
http://www.nordanstig.se/download/18.897193c14a3455717fa277/1421329135716/KF+kallelse+150126.pdf

Admin

"Vi behöver inte detta"

  (2015-01-12)

Karl-Erik Nordlund kommenterar artikel i HT (9/1) apropå Olerstäktens avloppsrening.


Micael Löfqvist har helt fel i sitt påstående att Olerstäktens avloppsrening inte håller måttet. Någon lag på att det måste finnas ett tredje steg, kemisk rening av avloppsvatten finns inte och definitivt inte på enskilda anläggningar.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vi-behover-inte-detta-1


Admin


.

Va-område på väg till fullmäktige

  (2015-01-11)

Va-området i Sörfjärden – där Olerstäktens samfällighet ska anslutas till nätet för spillvatten – fick bifall, och går nu vidare till fullmäktige. Dagen för KS-sammanträdet diariefördes dock en handling från en advokatfirma. Där framgår att Olerstäktens boende avser att gå vidare med kravet att slippa ingå i va-området.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/va-omrade-pa-vag-till-fullmaktige

Admin

Vi behöver inte detta

  (2015-01-10)

Vi vill inte betala för något vi redan har.
Så säger två fastighetsägare på Olerstäkten. De anser inte att
samfälligheten ska ingå i det planerade va-området i Sörfjärden.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-behover-inte-detta

Admin

Kallelse till Kommunstyrelsen

  (2015-01-06)

KALLELSE till sammanträde till Kommunstyrelsen den 8/1-15


Läs:ÄRENDE 5
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.

1-ks_kallelse_150108.pdf

Protokoll referensgruppsmöte 2014-12-10

1-referensgruppmote_2014_12_10.pdf


Omfattningen: Utbyggnad VA Sörfjärden

Se länk nedan:
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2602&ptid=0


Admin


.

Info om Verksamhetsområdet i Sörfjärden.

  (2014-12-19)

Info om Verksamhetsområdet i Sörfjärden.


Hej allesammans!
Bifogar några dokument som M.Löfqvist har skrivit under.

Vad som är anmärkningsvärt är att dokumenten är daterade 19/11. Vid senaste referensgruppmötet den 10 december nämndes inte ett ord om dessa dokument.

Kommer Nordanstigs KF att klubba igenom detta i sin helhet den 26 januari 2015?


1-karta_vo.pdf
1-forteckning.pdf
1-forslag_vo_sorfjarden.pdf

Admin.

God Jul & Gott Nytt År

  (2014-12-16)

GOD-JUL & GOTT NYTT ÅR! önskar kengruppen sina läsare.

Admin.

Referensgruppens möte

  (2014-12-11)

Referensgruppens möte 2014-12-10


1-referensgruppens_mote_2014_dec.pdf

Admin


.

Decemberbild Sörfjärden

  (2014-12-08)

Bilden är tagen den 8 dec kl. 13:40.


Motivet är Klockar-Jantes stenAdmin


.

Varning

  (2014-11-26)

Varning från MittSverige Vatten
- Om du får besök från någon som utger sig för att komma från MittSverige Vatten


I dagarna har det hört av sig kunder som blivit uppringda av personer som utgett sig för att komma från MittSverige Vatten. Med anledning av detta vill vi utfärda en varning. Kräv alltid legitimation och släpp inte in någon om du är osäker.

Läs hela artikeln nedan:
http://www.nordanstig.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014/2014-11-26-Varning-fran-MittSverige-Vatten-----Om-du-far-besok-fran-nagon-som-utger-sig-for-att-komma-fran-MittSverige-Vatten.html

Admin


.

NORDANSTIGS KOMMUN

  (2014-11-25)

KALLELSE NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige den 1/12-14


Ärende 6-9 Gäller Nordanstigs kommun och Sörfjärdens vatten och avloppstaxor.

Läs hela kallelsen länk nedan:
http://www.nordanstig.se/download/18.28f70046149d157ea1056/1416567249430/KF+kallelse+141201.pdf

Admin

.

Använder kommunen samma expertis?

  (2014-11-24)

Insändare Kommentar till Vi för dialog med länsstyrelsen (HT 21/11).


Naturligtvis blev det avslag i mark- och miljödomstolen på kommunens överklagande av att få anlägga slamlaguner i Gnarp.

Kommunen hade följdriktigt avsett att få ett tidsbegränsat tillstånd, men då hade man måst skriva detta i ansökan till länsstyrelsen.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/anvander-kommunen-samma-expertis

Artikeln nedan som är kommenterad:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/vi-for-dialog-med-lansstyrelsen


.

Golfbana långt ifrån utslagen

  (2014-11-23)

Golfbana långt ifrån utslagen


För ett år sedan var epoken Gnarpsbadens GK över. Men medlemmarna vägrade ge upp. Ett år senare golfas det sent i november.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/golfbana-langt-ifran-utslagen


.