Glad Påsk

  (2014-04-18)

Glad Påsk önskar Kengruppen sina läsare.
Admin.

Verksamhetsområde Sörfjärden

  (2014-04-03)

Verksamhetsområde Sörfjärden - ARBETSMATERIAL 2014-03-261-140331_verksamhetsomradet_sorfjarden.pdf


Anteckn Referensgruppsmöte 20140318 i Sundsvall

1-140331_anteckn_referensgruppsmotel.pdf


Samrådsredogörelse Gnarpsbaden Nordanstigs kommun


http://www.nordanstig.se/Bygga---Bo/Planer-och-utveckling/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanering/Detaljplan-for-Gnarpsbaden.htmlAdmin


.

Referensgruppen för Va i Sörfjärden

  (2014-03-22)

Referensgruppen för Va i Sörfjärden. Möte den 18 mars


1-referensg_140322.pdf

Admin


.

Haveri i VA-verksamhet

  (2014-03-18)

Haveri i VA-verksamhet


En störning i avloppsreningen i Strömsbruk kan komma att kräva en bräddning, där vatten eventuellt släpps ut i Harmångersån.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/stromsbruk/1.6971153-haveri-i-va-verksamhet


.

Bertils vill lyfta magasinet

  (2014-03-08)

Bertils vill lyfta magasinet


Byggnaden har diskuterats i olika kommunala fora, men för Åke Bertils, (S), var det en överraskning att det kulturhistoriskt intressanta sädesmagasinet är i svårt förfall.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/gnarp/1.6930934-bertils-vill-lyfta-magasinet.

Va och strandskydd i Sörfjärden

  (2014-03-08)

Va och strandskydd skall lösas.
Admin.

Informationsmöte på Blå Gården

  (2014-03-06)

Informationsmöte på Blå Gården


1-140305_informati...pdf

Admin

Samrådsmöte på Blå Gården

  (2014-02-27)

Kommunen anordnar ett samrådsmöte på Blå Gården den 5 mars, angående detaljplan för Sörfjärden.

Se annons i HT.Admin


.

Förberedelser inför utbyggnaden av Vatten och Avlopp i Sörfjärden

  (2014-01-31)

Förberedelser inför utbyggnaden av
Vatten och Avlopp, VA, i Sörfjärden

Beslutet från Statens VA-nämnd den 9 augusti 2012, innebär en skyldighet för kommunen att lösa vatten- och avloppsfrågan för de boende i Sörfjärden. En allmän lösning ska vara färdigställd senast i september 2016. Arbetet har nu påbörjats.


Läs hela inlägget på kommunsidan:
http://www.nordanstig.se/5.37af9f861439cd26f47334.html

VA- enkäten har kommit

  (2014-01-14)

VA- enkäten har kommit


MittSverige Vatten har nu skickat ut en enkät till alla fastighetsägare i Sörfjärden.
Den är avsedd som komplettering och uppdatering av den inventering som någon lät göra år 2007.
Det är tänkt att varje fastighetsägare skall kryssa i aktuella rutor som gäller den egna fastigheten.


Karl-Erik Nordlund

.

Referensgruppens möte 5 december 2013

  (2013-12-30)

Referensgruppens möte 5 december 2013

Erik Norin SWECO är utsedd som projektledare för va i Sörfjärden.

Hans huvuduppgift blir att arbeta med den frivilliga tillståndsprövningen hos länsstyrelsen. Projekttiden bedöms till minst 6 månader.

I arbetet med den frivilliga tillståndsprövningen ingår MKB (miljökonsekvensbeskrivning) utifrån förslag på teknisk lösning.

Exempel på tekniska lösningar som skall värderas är Infiltrationsanläggning, Markbädd, Fällningsdammar, konventionellt avloppsreningsverk, Överföringsledning till Gnarps reningsverk, samt något ytterligare alternativ.

Även grundvattenförhållandena i Sörfjärden skall undersökas.

I början på januari 2014 kommer en enkät att skickas ut till alla fastighetsägare i Sörfjärden.

Kommunens ansvar under projekttiden har tydliggjorts, och kommunen skall ha en representant i referensgruppen, tillsammans med projektledaren.

Karl-Erik Nordlund.

Söker utökad borgensram

  (2013-12-26)

Söker utökad borgensram


Nordanstig Vattens beräknade lånebehov 2014 ligger på fem miljoner. Nu ber va-bolaget kommunen utöka sitt borgensåtagande.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/1.6635708-soker-utokad-borgensram.

Else Ammor kritiserade vattenprojektet på Alnö

  (2013-12-18)

Else Ammor kritiserade vattenprojektet på Alnö


Else Ammor (M) var mycket kritisk till den fördyrande va-utbyggnaden på Alnö.
– Det börjar likna Himlabadet, sade hon.


Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.6610597-else-ammor-kritiserade-vattenprojektet-pa-alno.

God Jul & Gott Nytt År

  (2013-12-17)

God Jul & Gott Nytt År önskar KENgruppen alla sina läsareAdmin

Kräver sakliga VA-skäl

  (2013-12-16)

Kräver sakliga VA-skäl


En fastighetsägare ber i en skrivelse att länsstyrelsen ska förklara skälen till VA-beslutet i Sörfjärden.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/gnarp/1.6602195-kraver-sakliga-va-skal


.

Stormen Ivar

  (2013-12-15)

Här kommer några bilder från stormen Ivar.


Se filmen:
http://www.youtube.com/watch?v=MtyAtFJwZrQ

Admin

En jätteresa kvar

  (2013-12-09)

"En jätteresa kvar"


Att låta abonnenterna betala fullt ut är orimligt, eftersom bördan blivit tyngre än tänkt. Det anser VA-bolagets styrelseordförande.
Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/1.6570244--en-jatteresa-kvar-.

Vattenläget inte kristallklart

  (2013-12-09)

Vattenläget inte kristallklart


Nordanstigs VA-taxor ligger bland landets högsta. Ändå måste skattebetalarna träda in, år efter år.
– Inget är klockrent bra, säger VA-bolagets vd.Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/1.6570248-vattenlaget-inte-kristallklart

Referensgruppens möte den 5 dec.

  (2013-12-08)

Referensgruppens möte den 5 dec.


SWECO VIAKs projektledaren för Va i Sörfjärden presenterade sig, och redogjorde för ett antal tänkbara va- lösningar som kan bli aktuella i området.

Hans uppdrag skall vara slutfört inom sex månader, sedan skall den frivilliga tillståndsprövningen inlämnas till länsstyrelsen.


Ytterligare detaljinformation kommer senare.

Karl-Erik Nordlund

Nätkommunikation får riktlinjer

  (2013-11-23)

Nätkommunikation får riktlinjer


Flera kommuner har redan men i Nordanstig saknas ännu riktlinjer för hur anställda och politiker ska hantera alla kommunikationssätt som nätet erbjuder. Dessutom är VA-nätet en het fråga.

Läs hela artikeln och ev. kommentarer länk nedan:
http://helahalsingland.se/nordanstig/1.6519949-natkommunikation-far-riktlinjer


.